cosul de cumparaturi
 
COMANDA AICI
Intrebari frecvente
 I: Cine poate face recomandarea pentru dispozitivele medicale compensate prin casele judetene de asigurari de sanatate?
 I: Dupa obtinerea aprobarii casei judetene de asigurari de sanatate, cum procedez pentru a intra in posesia dispozitivului medical?
 I: Cum se pot procura dispozitivele medicale prin intermediul Casei Judetene de Asigurari de Sanatate?
 I: Care sunt actele necesare depunerii cererii de obtinere a unui dispozitiv medical la casa de asigurari de sanatate?
Noutati
 
INTREBARI FRECVENTE
 
 I: Dupa obtinerea aprobarii casei judetene de asigurari de sanatate, cum procedez pentru a intra in posesia dispozitivului medical?
 R: Pentru procurarea dispozitivului medical, asiguratul sau unul dintre membrii familiei (parinti, sot/sotie, fiu/fiica), o persoana imputernicita de acesta sau reprezentantul legal al asiguratului se adreseaza, in perioada de valabilitate a deciziei, unuia dintre furnizorii din lista furnizorilor de dispozitive medicale evaluati, cu care casa de asigurari de sanatate a incheiat contract, cu urmatoarele documente:
- decizia emisa de casa de asigurari de sanatate si
- prescriptia medicala.
In cazul dispozitivelor de protezare stomii, incontinenta urinara, fotolii rulante, decizia va fi insotita de talonul aferent lunii respective, urmand ca lunar sa predea aceluiasi furnizor si celelalte taloane.