Intrebari frecvente

1Cine poate face recomandarea pentru dispozitivele medicale compensate prin casele judetene de asigurari de sanatate?
Dispozitivele medicale se acorda pe baza recomandarii medicale a medicilor de specialitate (specializari recomandate: ortopedie si traumatologie, chirurgie, reumatologie, recuperare, medicina fizica si balneologie) aflati in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate.
Pentru dispozitivele de protezare stomii si incontinenta urinara recomandarea se poate face si de catre medicii de familie aflati in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate in baza scrisorii medicale de la medicul de specialitate aflat in relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate.
2Dupa obtinerea aprobarii casei judetene de asigurari de sanatate, cum procedez pentru a intra in posesia dispozitivului medical?
Pentru procurarea dispozitivului medical, asiguratul sau unul dintre membrii familiei (parinti, sot/sotie, fiu/fiica), o persoana imputernicita de acesta sau reprezentantul legal al asiguratului se adreseaza, in perioada de valabilitate a deciziei, unuia dintre furnizorii din lista furnizorilor de dispozitive medicale evaluati, cu care casa de asigurari de sanatate a incheiat contract, cu urmatoarele documente:
- decizia emisa de casa de asigurari de sanatate si
- prescriptia medicala.
In cazul dispozitivelor de protezare stomii, incontinenta urinara, fotolii rulante, decizia va fi insotita de talonul aferent lunii respective, urmand ca lunar sa predea aceluiasi furnizor si celelalte taloane.
3Cum se pot procura dispozitivele medicale prin intermediul Casei Judetene de Asigurari de Sanatate?
Dispozitivele medicale se acorda pe baza:
- prescriptiei medicale a medicilor de specialitate aflati in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate si
- a cererii scrise intocmite de asigurat, de catre unul dintre membrii de familie (parinte, sot/sotie, fiu/fiica), de o persoana imputernicita de catre acesta sau de reprezentantul legal al asiguratului.
4Care sunt actele necesare depunerii cererii de obtinere a unui dispozitiv medical la casa de asigurari de sanatate?
La casa de asigurari de sanatate in evidentele careia se afla asiguratul se depune o cerere, insotita de:
- carnetul de asigurat sau de un document justificativ - adeverinta care atesta calitatea de asigurat,
- actul de identitate (in copie), codul numeric personal - CNP,
- prescriptia medicala pentru dispozitivul medical,
- declaratia pe propria raspundere din care sa rezulte ca deficienta organica sau functionala nu a aparut in urma unei boli profesionale, a unui accident de munca sau sportiv.
Pentru copiii in varsta de pana la 14 ani se ataseaza prescriptia medicala pentru dispozitivul medical recomandat cu specificarea domiciliului copilului si certificatul de nastere (in copie) cu codul numeric personal - CNP.

Autentificare

Ți-ai pierdut parola?